ประกันภัยอัคคีภัยกิจการร้านค้า

การประกันอัคคีภัย - สำหรับสถานประกอบการ

ให้ความคุ้มครองร้านค้าและสถานประกอบการที่มีการก่อสร้างผนังอาคารด้วยการก่ออิฐปูน 

ทรัพย์สินที่รับประกันภัย

1. สิ่งปลูกสร้างหรือตัวอาคาร รวมส่วนต่อเติมอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) 
2. เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา อุปกรณ์ไฟฟ้า
3. ทรัพย์สินอื่นๆ เช่น สินค้าภายในร้าน เครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับประกอบการ 
    
ภัยที่ให้การคุ้มครอง
1. ไฟไหม้ ฟ้าฝ่า (รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลัดวงจรจากฟ้าผ่า)
2. การระเบิดของแก๊สหุงต้มที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย
3. ภัยจากยวดยานพาหนะทางบก
4. ภัยจากอากาศยาน และวัตถุที่ตกจากอากาศยาน
5. ภัยจากเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)

ความค้มครองที่พิเศษกว่า 
1.มีค่าซ่อมแซมตัวอาคาร(ไม่รวมรั้วและประตูรั้ว)ที่มีสาเหตุจากการโจรกรรมในวงเงิน 20,000บาท
2.มีค่าความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้า 20,000บาท หรือ 5%ของจำนวนเงินเอาประกัน
3.ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง (ตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น)
   ฯลฯ

                                                                                                     
 
ตารางค่าเบี้ย ต่อระยะเวลาเอาประกันภัย 1ปี  

การประกอบการ 1ล้าน 2ล้าน 3ล้าน 4ล้าน
สำนักงาน/คลินิก/หอพัก/ร้านเช่าหนังสือ/เนอสเซอรี่ 2,472 4,943 7,413 9,884
สมาคมหรือสโมสร/คาร์แคร์/ฟิตเนสเซ็นเตอร์ 2,579 5,158 7,736 10,314
โรงเรียน/วิทยาลัย 2,686 5,372 8,058  
โรงรับจำนำ/ร้านเสริมสวย/สปา/นวดฝ่าเท้า 3,009 6,017 9,025  
ร้านอาหาร/ร้านกาแฟ/ร้านอินเตอร์เน็ต 3,116 6,232 9,347  
ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า(ค้าปลีก) 3,331 6,661 9,992  
ร้านซักรีด-ซักแห้ง/ร้านถ่ายรูป 3,546 7,091 10,636  
ร้านทำป้ายโฆษณา/ร้านซ่อมเครื่องเครื่องไฟฟ้า 3,653 7,306 10,958 14,611
ร้านค้าย่อย/ร้านให้เช่าวีดีโอ 3,869 7,736 11,604  
ร้านขนมปัง 4,406 8,810 13,215  

 

 

ที่มา บมจ.กรุงเทพประกันภัย


กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 081-875-9933, 02-216-0343

 

Visitors: 55,236