ประกันภัยอัคคีภัยบ้านพักอาศัย

การประกันอัคคีภัย - สำหรับบ้านอยู่อาศัย

สำหรับสถานที่อยู่อาศัยซึ่งมีลักษณะเป็นตึกหรือคอนกรีตทั้งหลังเท่านั้นที่เป็นบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวเฮ้าส์ ตึกแถว ห้องชุดคอนโดมิเนียม ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย(ต้องไม่ใช้ประกอบการอื่นๆ) และไม่ตั้งอยู่ในชุมชนแออัดที่รถดับเพลิงเข้าไปไม่ถึง ซึ่งให้ความคุ้มครองตัวบ้าน และทรัพย์สินภายในบ้านของคุณแบบครบวงจรจากอุบัติภัยต่างๆ รวมอยู่ในกรมธรรม์ฉบับเดียว

ทรัพย์สินที่รับประกันภัย

1. สิ่งปลูกสร้างหรือตัวอาคาร รวมส่วนต่อเติมอาคาร (ไม่รวมรากฐานและราคาที่ดิน) 
2. เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว และเครื่องใช้อื่นๆเพื่อการอยู่อาศัยภายในอาคาร

ภัยที่ให้การคุ้มครอง
1. ไฟไหม้ ฟ้าฝ่า (รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลัดวงจรจากฟ้าผ่า)
2. การระเบิดของแก๊สหุงต้มที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยในครัวเรือน
3. ภัยจากยวดยานพาหนะทางบก
4. ภัยจากอากาศยาน และวัตถุที่ตกจากอากาศยาน
5. ภัยจากเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)

ความค้มครองที่พิเศษกว่า 
1.มีค่าซ่อมแซมตัวอาคาร(ไม่รวมรั้วและประตูรั้ว)ที่มีสาเหตุจากการโจรกรรมในวงเงิน 30,000บาท
2.หากตัวอาคารเสียหายจนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ ชดเชยค่าเช่าที่พักให้ไม่เกิน 6เดือน สูงสุดเดือนละ 15,000บาท
3.มีค่าความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้า 20,000บาท หรือ 5%ของจำนวนเงินเอาประกัน
4.ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง (ตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น)
   ฯลฯ                                               ตารางเบี้ยประกันอัคคีภัย

 

สถานที่เพื่อการอยู่อาศัย
ทุนประกัน 1 ปี 2 ปี 3 ปี
500,000 646 1,129 1,612
1,000,000 1,290 2,257 3,223
1,500,000 1,935 3,385 4,835
2,000,000 2,579 4,513 6,446
2,500,000 3,223 5,640 8,058
3,000,000 3,869 6,769 9,669
3,500,000 4,513 7,897 11,280
4,000,000 5,158 9,025 12,892
5,000,000 6,446 11,280 16,115
6,000,000 7,736 13,537 19,338
7,000,000 9,025 15,793 22,560
8,000,000 10,314 18,049 25,783
9,000,000 11,604 20,305 29,006
10,000,000 12,892 22,560 32,229
       

 ถ้าทุนประกันภัย ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง เมื่อเกิดความเสียหาย
ผู้เอาประกันภัย ต้องร่วมเฉลี่ยความเสียหาย

 

 

ที่มา บมจ.กรุงเทพประกันภัย


กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 081-875-9933, 02-216-0343

 

Visitors: 55,237