ประเภท 3

ประกันภัยประเภท3 คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของฝ่ายคู่กรณี และ คุ้มครองบุคคลภายในรถผู้เอาประกันภัย

       (ถ้ารถผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิด ต้องซ่อมรถเอง)

ขอเสนอประกันภัยรถยนต์ ประเภท3 จากบริษัทคุ้มภัยประกันภัย 

ส่งตรงถึงลูกค้า ในราคาพิเศษสุดๆ เหมาะสมกับกับเศรษฐกิจในขณะนี้
เริ่มต้นเพียง 2,500บาท (รวมพรบ.)ในราคาที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าทุกท่าน ดังนี้

 ราคาค่าเบี้ย + พรบ.

- รถเก๋ง ราคา 2,500บาท 
- รถปิดอัพ ราคา 3,800บาท 
- รถตู้, กระบะนั่ง 
ราคา 4,000บาท

 เงื่อนไขการคุ้มครอง
* บาดเจ็บ/เสียชีวิต...................250,000
* รวมกันต่อครั้งไม่เกิน................10,000,000
* ทรัพย์สิน............................600,000
* อุบัติเหตุส่วนบุคคล.................50,000
* ค่ารักษาพยาบาล...................50,000
* ประกันตัวผู้ขับขี่.....................100,000

 *******************************************

ตารางค่าเบี้ย (ไม่รวมพรบ.)

ประเภท 3   เมืองไทย  เคเอสเค อาคเนย์ สินมั่นคง
     TP-SAVE  TP 3 V3EC  diamond <2000cc 2,799 
(เก๋ง - 110) ค่าเบี้ย  2,148  2,300  2,300   2,500 >2000cc 2,900
             
(กระบะ - 320) ค่าเบี้ย  2,825  3,300 3,000   3,300  3,530 
              
(ตู้ - 210) ค่าเบี้ย  3,010  4,100 3,300  3,600 6,128 
ความคุ้มครอง            
บาดเจ็บ/เสียชีวิต บุคคลภายนอก ต่อคน  250,000  500,000  500,000  1,000,000  250,000
  ต่อครั้ง  10,000,000  10,000,000  10,000,000 10,000,000 10,000,000
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก ต่อครั้ง  1,000,000  1,000,000  1,000,000  3,000,000  1,000,000
อุบัติเหตุส่วนบุคคล ต่อคน  50,000  50,000 100,000 100,000 50,000
ค่ารักษาพยาบาล ต่อคน  50,000  50,000  100,000  50,000 50,000
ประกันตัวผู้ขับขี่ ต่อครั้ง  100,000  200,000  200,000  300,000  100,000
             

 

ประเภท 3   เอเชีย  วิริยะ กรุงเทพ
     BASIC  EXTRA SPECIAL <2000cc 4,050  <2000cc 4,083 
(เก๋ง - 110) ค่าเบี้ย  2,000 2,250  2,500  >2000cc 4,285  >2000cc 4,140
             
(กระบะ - 320) ค่าเบี้ย  2,750  3,000 3,250   6,600  4,853 
              
(ตู้ - 210) ค่าเบี้ย  3,000  3,250 3,500  9,100 6,560 
ความคุ้มครอง            
บาดเจ็บ/เสียชีวิต บุคคลภายนอก ต่อคน  250,000  500,000  1,000,000  250,000  250,000
  ต่อครั้ง  10,000,000  10,000,000  10,000,000 10,000,000 10,000,000
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก ต่อครั้ง  600,000  1,000,000  1,000,000 1,000,000  1,000,000
อุบัติเหตุส่วนบุคคล ต่อคน  0  50,000 100,000 50,000 50,000
ค่ารักษาพยาบาล ต่อคน  0  50,000  100,000  0 50,000
ประกันตัวผู้ขับขี่ ต่อครั้ง  200,000  200,000  200,000  200,000  100,000
             

 

***เช็คค่าเบี้ย ด้วยตัวท่านเอง***

Visitors: 55,235