ประเภท 3+

คุ้มครองในกรณี การเกิดอุบัติเหตุจากการชนซึ่งจะต้องมีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น (ซึ่งหมายถึงรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน แก็ส หรือกำลังไฟฟ้า) และ ซ่อมรถผู้เอาประกันได้สูงสุดตามจำนวนทุนเอาประกันภัย

ตารางค่าเบี้ย 

ประเภท3+   เคเอสเค อาคเนย์
ราคาเต็ม   6,200 7,700 6,500  7,500  7,000   8,000
ราคาพิเศษ เหลือเพียง..    5,700  7,100 5,900  6,900  6,200  7,100
       
ความคุ้มครอง      
บาดเจ็บ/เสียชีวิตของบุคคลภายนอก  ต่อคน  500,000  500,000 1,000,000  1,000,000 1,000,000  1,000,000 
ต่อครั้งไม่เกิน  ต่อครั้ง  10,000,000 10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  ต่อครั้ง  1,000,000 1,000,000 2,000,000  2,000,000 2,000,000  2,000,000
อุบัติเหตุส่วนบุคคล  ต่อคน 100,000 100,000    100,000   100,000  100,000  100,000
ค่ารักษาพยาบาล  ต่อคน  100,000 100,000  50,000  50,000  50,000  50,000
ประกันตัวผู้ขับขี่  ต่อครั้ง  200,000 200,000  300,000  300,000  300,000  300,000
รถผู้เอาประกันภัย - เสียหาย  ต่อครั้ง  100,000 150,000  100,000  100,000  150,000  150,000
ความรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก ต่อครั้ง 2,000 - 2,000  2,000 

 

ประเภท3+   เอเชีย วิริยะ มิตรแท้
ราคาเต็ม   7,500 8,900 6,444  7,555  6,666  7,777
ราคาพิเศษ เหลือเพียง..    6,800 8,300 6,000  7,100  6,200  7,200
       
ความคุ้มครอง      
บาดเจ็บ/เสียชีวิตของบุคคลภายนอก  ต่อคน  500,000  250,000 1,000,000  500,000 500,000  500,000 
ต่อครั้งไม่เกิน  ต่อครั้ง  10,000,000 10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  ต่อครั้ง  1,000,000 1,000,000 1,000,000  1,000,000 1,000,000  1,000,000
อุบัติเหตุส่วนบุคคล  ต่อคน 100,000 50,000    100,000   100,000  100,000  100,000
ค่ารักษาพยาบาล  ต่อคน  100,000 0  50,000  50,000  50,000  50,000
ประกันตัวผู้ขับขี่  ต่อครั้ง  300,000 200,000  300,000  300,000  300,000  300,000
รถผู้เอาประกันภัย - เสียหาย  ต่อครั้ง  100,000 200,000  100,000  100,000  150,000  150,000
ความรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก ต่อครั้ง     เ-อเ--ขย- 2,000  2,000  2,000 

 

 หมายเหตุ: บ.มิตรแท้ รถญี่ปุ่นอายุไม่เกิน 5ปี สามารถเลือกซ่อมห้างได้
(รับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก2,000บาท)
ทุน 200,000 ค่าเบี้ยเต็ม 8,777 บาท พิเศษเพียง 8,000บาท

ประเภท3+   สินมั่นคง แอลเอ็มจี
ราคาเต็ม   6,666 7,777 5,900  6,900  6,900   7,900
ราคาพิเศษ เหลือเพียง..    6,200 - 5,500  6,500  6,500  7,500
       
ความคุ้มครอง      
บาดเจ็บ/เสียชีวิตของบุคคลภายนอก  ต่อคน  250,000  250,000 500,000  500,000 500,000  500,000 
ต่อครั้งไม่เกิน  ต่อครั้ง  10,000,000 10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  ต่อครั้ง  1,000,000 1,000,000 1,000,000  1,000,000 1,000,000  1,000,000
อุบัติเหตุส่วนบุคคล  ต่อคน 50,000 50,000   50,000  50,000  50,000 50,000
ค่ารักษาพยาบาล  ต่อคน  50,000 50,000  50,000  50,000 50,000  50,000
ประกันตัวผู้ขับขี่  ต่อครั้ง  200,000 200,000  200,000  200,000  200,000  200,000
รถผู้เอาประกันภัย - เสียหาย  ต่อครั้ง  100,000 150,000  100,000  100,000  200,000  200,000
ความรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก ต่อครั้ง 2,000 - 2,000  2,000 

หมายเหตุบ.แอลเอ็มจี รถยนต์อายุไม่เกิน 5ปี สามารถเลือกซ่อมห้างได้ ค่าเบี้ยเพิ่มขึ้น 2,000 บาท

  

ประเภท3+   เมืองไทย อลิอันซ์ ซี. พี. ไทยวิวัฒน์
ราคาเต็ม   6,800 7,800 6,800  7,800  6,800   7,800
ราคาพิเศษ เหลือเพียง..    6,400 7,400 6,400  7,400  6,500  7,500
       
ความคุ้มครอง      
บาดเจ็บ/เสียชีวิตของบุคคลภายนอก  ต่อคน  500,000  500,000 500,000  500,000 500,000  500,000 
ต่อครั้งไม่เกิน  ต่อครั้ง  10,000,000 10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  ต่อครั้ง  1,000,000 1,000,000 1,000,000  1,000,000 1,000,000  1,000,000
อุบัติเหตุส่วนบุคคล  ต่อคน 100,000 100,000    100,000   100,000  50,000  50,000
ค่ารักษาพยาบาล  ต่อคน  100,000 100,000  100,000  100,000  50,000  50,000
ประกันตัวผู้ขับขี่  ต่อครั้ง  200,000 200,000  200,000  200,000  200,000  200,000
รถผู้เอาประกันภัย - เสียหาย  ต่อครั้ง  120,000 170,000  100,000  200,000  100,000  100,000
ความรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก ต่อครั้ง 2,000 2,000 2,000  2,000 2,000 

 ต่ออายุปีที่ 2 ไม่มีเคลมผิด  บ.สินมั่นคง -  รับส่วนลด 20%

 *ค่าเบี้ยราคาพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ติดต่อโดยตรงกับ แพลนเนท อินชัวร์ เท่านั้น**
                      

หมายเหตุ
1) กรณีที่เป็นฝ่ายผิด มีค่ารับผิดชอบค่าซ่อมส่วนแรก 2,000บาท
2) การรับผิดชอบซ่อมรถเรา ต้องมีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น
    (รถที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย) ซึ่งสามารถแจ้งรายละเอียดรถคู่กรณี
    ให้ทางบริษัททราบได้
กรณีถูกชนแล้วหนี ได้รับความคุ้มครองเมื่อสามารถแจ้งให้ทางบริษัททราบได้ถึงรายละเอียดของรถที่มาชนเช่น ยี่ห้อรถ หมายเลขทะเบียน สถานที่ และเวลาที่เกิดเหตุโดยทำการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และนำบันทึกประจำวันมาแสดง

  ปัจจุบันมีหลายบริษัทประกันภัยที่นำเสนอประกันภัยประเภท 3+  
  สอบถามโดยตรงได้ที่ คุณมณฑิชา(ตั้ว) 081-875-9933
    หรือที่สำนักงาน  02-2160343

                   ***********************************************

 ***เช็คค่าเบี้ย ด้วยตัวท่านเอง***

Visitors: 55,237