ประเภท 2+

คุ้มครองในกรณีการเกิดอุบัติเหตุจากการชนซึ่งจะต้องมีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น (ซึ่งหมายถึงรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน แก็ส หรือกำลังไฟฟ้า)และเพิ่มความคุ้มครองรถสูญหายและไฟไหม้

ตารางค่าเบี้ย 

ประเภท2+   เอเชีย สินมั่นคง คูเนีย อาคเนย์
ราคาเต็ม   7,900 7,500 8,000  9,000  8,500   9,500
ราคาพิเศษ เหลือเพียง..    7,100 6,900 7,200  8,200  7,600  8,500
       
ความคุ้มครอง      
บาดเจ็บ/เสียชีวิตของบุคคลภายนอก  ต่อคน  500,000  1,000,000 500,000  500,000 1,000,000 1,000,000
ต่อครั้งไม่เกิน  ต่อครั้ง  10,000,000 10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  ต่อครั้ง  1,000,000 1,000,000 1,000,000  1,000,000 2,000,000 2,000,000
อุบัติเหตุส่วนบุคคล  ต่อคน 100,000 100,000    100,000   100,000  100,000  100,000
ค่ารักษาพยาบาล  ต่อคน  100,000 100,000  100,000  100,000  50,000  50,000
ประกันตัวผู้ขับขี่  ต่อครั้ง  300,000 200,000  200,000  200,000  300,000  300,000
รถผู้เอาประกันภัย - เสียหาย  ต่อครั้ง  100,000 100,000  150,000  150,000  150,000  150,000
รถสูญหาย - ไฟไหม้  ต่อครั้ง 100,000 100,000 150,000 150,000 150,000 150,000
ความรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก ต่อครั้ง     เ-อเ--ขย- 2,000 2,000  2,000 

 

ประเภท2+   วิริยะ อลิอันซ์ ซี. พี.
ราคาเต็ม   เก๋ง10,000 กระบะ11,890 เก๋ง11,350 กระบะ 12,890  7,500  9,500
ราคาพิเศษ เหลือเพียง..    9,200 10,900 10,500  11,800  7,100  8,900
       
ความคุ้มครอง      
บาดเจ็บ/เสียชีวิตของบุคคลภายนอก  ต่อคน  250,000  250,000 250,000 250,000  500,000 500,000
ต่อครั้งไม่เกิน  ต่อครั้ง  10,000,000 10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  ต่อครั้ง  1,000,000 1,000,000 1,000,000  1,000,000 2,000,000 1,000,000
อุบัติเหตุส่วนบุคคล  ต่อคน 50,000 50,000    50,000   50,000  100,000  100,000
ค่ารักษาพยาบาล  ต่อคน  0 0  0  0  100,000  100,000
ประกันตัวผู้ขับขี่  ต่อครั้ง  200,000 200,000  200,000  200,000  200,000  200,000
รถผู้เอาประกันภัย - เสียหาย  ต่อครั้ง  200,000 200,000  300,000  300,000  100,000  200,000
รถสูญหาย - ไฟไหม้  ต่อครั้ง 200,000 200,000 300,000 300,000 100,000 200,000
ความรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก ต่อครั้ง     อเ--ขย- - -  -   2,000  2,000 


 
หมายเหตุ: บ.วิริยะ รับรถยนต์อายุไม่เกิน 7ปี

 

ประเภท2+   เเอล เอ็ม จี
ราคาเต็ม   6,900 7,900 7,900 8,900  8,900   9,900
ราคาพิเศษ เหลือเพียง..    6,500  7,500 7,500 8,400 8,400  9,400
       
ความคุ้มครอง      
บาดเจ็บ/เสียชีวิตของบุคคลภายนอก  ต่อคน  500,000  500,000 500,000  500,000 500,000  500,000 
ต่อครั้งไม่เกิน  ต่อครั้ง  10,000,000 10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  ต่อครั้ง  1,000,000 1,000,000 1,000,000  1,000,000 1,000,000  1,000,000
อุบัติเหตุส่วนบุคคล  ต่อคน 50,000 50,000    50,000 50,000  50,000 50,000
ค่ารักษาพยาบาล  ต่อคน  50,000 50,000  50,000 50,000  50,000  50,000
ประกันตัวผู้ขับขี่  ต่อครั้ง  200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  200,000
รถผู้เอาประกันภัย - เสียหาย  ต่อครั้ง  100,000 100,000  200,000  200,000  300,000  300,000
รถสูญหาย - ไฟไหม้  ต่อครั้ง 100,000 100,000 200,000 200,000 300,000 300,000
ความรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก ต่อครั้ง   -ขย-2,000 2,000  2,000 


หมายเหตุ
บ.แอลเอ็มจี รถยนต์อายุไม่เกิน 5ปี สามารถเลือกซ่อมห้างได้ ค่าเบี้ยเพิ่มขึ้น 2,000 บาท

  

ประเภท2+   มิตรแท้
ราคาเต็ม   7,444 8,555 8,333  9,555
ราคาพิเศษ เหลือเพียง..    7,000 8,000 7,900  8,900
       
ความคุ้มครอง      
บาดเจ็บ/เสียชีวิตของบุคคลภายนอก  ต่อคน  500,000 500,000  500,000 500,000
ต่อครั้งไม่เกิน  ต่อครั้ง  10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  ต่อครั้ง  1,000,000  1,000,000 1,000,000 1,000,000
อุบัติเหตุส่วนบุคคล  ต่อคน 100,000  100,000  100,000  100,000
ค่ารักษาพยาบาล  ต่อคน  50,000  50,000  50,000  50,000
ประกันตัวผู้ขับขี่  ต่อครั้ง  300,000  300,000  300,000  300,000
รถผู้เอาประกันภัย - เสียหาย  ต่อครั้ง  100,000  100,000 200,000 200,000
รถสูญหาย - ไฟไหม้  ต่อครั้ง 100,000 100,000 200,000 200,000
ความรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก ต่อครั้ง     อเ-2,000 2,000  -

หมายเหตุ: บ.มิตรแท้ รถญี่ปุ่นอายุไม่เกิน 5ปี สามารถเลือกซ่อมห้างได้

(รับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก2,000บาท)
ทุน 200,000 ค่าเบี้ยเต็ม 9,888 บาท พิเศษเพียง 9,000บาท

หมายเหตุ
 
1) ในกรณีที่เป็นฝ่ายผิด ต้องรับผิดชอบค่าซ่อมส่วนแรก2,000บาท 
2) การรับผิดชอบซ่อมรถเรา ต้องมีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น(รถที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย) ซึ่งสามารถแจ้งรายละเอียดรถคู่กรณีให้ทางบริษัททราบได้
กรณีถูกชนแล้วหนี ได้รับความคุ้มครองเมื่อสามารถแจ้งให้ทางบริษัททราบได้ถึงรายละเอียดของรถที่มาชนเช่น ยี่ห้อรถ หมายเลขทะเบียน สถานที่ และเวลาที่เกิดเหตุ โดยทำการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และนำบันทึกประจำวันมาแสดง

ประเภท5 หรือ ประเภท2+

คุ้มครองทุกอย่างไม่ต่างกับประเภท1 - โดยคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เกิดจากการชนที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะ และคุ้มครองรถสูญหาย ไฟไหม้

บริษัทสินมั่นคง ประกันภัย

เงื่อนไขการคุ้มครอง
* บาดเจ็บ/เสียชีวิต...................1,000,000
* รวมกันต่อครั้งไม่เกิน................10,000,000
* ทรัพย์สิน............................1,000,000
* อุบัติเหตุส่วนบุคคล.................100,000
* ค่ารักษาพยาบาล...................100,000
* ประกันตัวผู้ขับขี่.....................200,000 
* ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์.......ตามทุนประกัน

 

ทุนประกัน
เก๋ง
กระบะ
น้อยกว่า 2,000cc
มากกว่า 2,000cc
ค่าเบี้ย
ราคาพิเศษ
ค่าเบี้ย
ราคาพิเศษ
ค่าเบี้ย
ราคาพิเศษ
 100,000
7,500
7,000 
 7,500
 7,000
 7,500
 7,000
150,000
8,120
7,500
 8,145
 7,500
 8,647
 8,000
200,000
8,695
 8,000
 8,744
 8,100
 9,348
 8,600
250,000
9,249
 8,500
9,323
 8,600
 10,035
 9,300
300,000
9,790
 9,000
9,889
 9,100
 10,702
 10,000
350,000
10,325
 9,500
10,449
 9,600
 11,363
 10,500
400,000
10,847
 10,000
10,996
 10,100
 12,025
11,200
450,000
11,362
 10,500
 11,535
 10,700
 12,673
 11,800
500,000
11,877
 11,000
 12,074
 11,200
 13,320
 12,500

  * หมายเหตุ: ทุนประกันนอกเหนือจากตาราง โปรดสอบถามโดยตรงค่ะ

บริษัทกรุงเทพ ประกันภัย

First Care & Save 

เงื่อนไขการคุ้มครอง
* บาดเจ็บ/เสียชีวิต...................1,000,000
* รวมกันต่อครั้งไม่เกิน................10,000,000
* ทรัพย์สิน............................1,000,000
* อุบัติเหตุส่วนบุคคล.................100,000
* ค่ารักษาพยาบาล...................100,000
* ประกันตัวผู้ขับขี่.....................250,000 
* ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์.......ตามทุนประกัน

ทุนประกัน
เก๋ง
กระบะ (< 3ตัน)
น้อยกว่า 2,000cc
มากกว่า 2,000cc
ค่าเบี้ย
ราคาพิเศษ
ค่าเบี้ย
ราคาพิเศษ
ค่าเบี้ย
ราคาพิเศษ
 100,000
8,917
8,200
8,917
8,200
10,405
9,700
150,000
8,917
8,200
8,917
8,200
11,205
10,700
200,000
8,917
8,200
8,917
8,200
11,958
11,300
250,000
9,261
8,500
9,854
9,200
12,670
11,900
300,000
9,802
9,100
10,420
9,700
13,423
12,500
350,000
10,337
9,600
10,980
10,200
14,129
13,000
400,000
10,860
10,100
11,526
10,800
14,836
13,800
450,000
11,375
10,600
12,066
11,300
15,540
14,300
500,000
11,891
11,200
12,607
11,800
16,236
15,000

 

* หมายเหตุ: ทุนประกันนอกเหนือจากตาราง โปรดสอบถามโดยตรงค่ะ

********************************************* 

*ค่าเบี้ยราคาพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ติดต่อโดยตรงกับ แพลนเนท อินชัวร์ เท่านั้น**

***
หมายเหตุ***
1) ในกรณีที่เป็นฝ่ายผิด ต้องรับผิดชอบค่าซ่อมส่วนแรก2,000บาท 
2) การรับผิดชอบซ่อมรถเรา ต้องมีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น(รถที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย) ซึ่งสามารถแจ้งรายละเอียดรถคู่กรณีให้ทางบริษัททราบได้
กรณีถูกชนแล้วหนี ได้รับความคุ้มครองเมื่อสามารถแจ้งให้ทางบริษัททราบได้ถึงรายละเอียดของรถที่มาชนเช่น ยี่ห้อรถ หมายเลขทะเบียน สถานที่ และเวลาที่เกิดเหตุ โดยทำการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และนำบันทึกประจำวันมาแสดง
 

***เช็คค่าเบี้ย ด้วยตัวท่านเอง***

Visitors: 55,237