เกี่ยวกับเรา

แพลนเนท อินชัวร์
    เป็นนายหน้าประกันภัยดำเนินงานโดยผู้มีประสพการณ์ทางด้านงานประกันภัยมากว่า 40 ปี เป็นศูนย์รวมของการให้บริการด้านประกันวินาศภัยภัยโดยเฉพาะประกันภัยรถยนต์ประเภทต่างๆ จากหลากหลายบริษัทประกันภัยชั้นนำ ที่ได้รับเลือกสรรว่ามั่นคงและมีคุณภาพจริงๆในปัจจุบัน เพื่อให้คุณได้พิจารณาและเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขของแต่ละบริษัทอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจ นอกจากนี้เรายังมีบริการอื่นๆ เช่น รับทำพ.ร.บ. ต่อภาษี เปลี่ยนหมายเลขทะเบียน โอน/ย้าย -เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนสี ฯลฯ 


 

การประกันวินาศภัยหมวดอื่นๆ

ประกันอัคคีภัย 

หมายความถึง การประกันอัคคีภัยที่เกิดตามกรมธรรม์มาตรฐาน ให้ความคุ้มครอง ความเสี่ยงภัย ของทรัพย์สินที่เกิดจากเพลิงไหม้ ฟ้าผ่า หรือ การเกิดระเบิดของแก็สที่ใช้ในการหุงต้ม หรือให้แสงสว่างเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย  

 

ประกันการเดินทาง 

เป็นการประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ซึ่งเกิดจากร่างกายได้รับอันตราย เนื่องจากอุบัติเหตุโดยตรงในขณะเดินทางท่องเที่ยว ขณะขึ้นหรือลงจากเครื่องบินพาณิชย์ (ที่มีใบอนุญาตการบินจากรัฐบาล)ในกรณีที่ท่านเป็นผู้โดยสารเท่านั้น นอกเหนือจากนั้นยังคุ้มครองถึงความล่าช้าของสายการบิน ครอบคลุมรวมไปถึงกระเป๋าเดินทางหายอีกด้วย 

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 

เป็นการประกันภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ โดยบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์แล้วแต่กรณี เพื่อผู้เอาประกันภัยจะได้ใช้ค่าทดแทนนั้น ดำรงชีวิตต่อไปในกรณีที่ทุพพลภาพจนไม่สามารถทำงานหารายได้ หรือได้รับเป็นค่ารักษาพยาบาลในกรณีบาดเจ็บ และถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ค่าทดแทนหรือผลประโยชน์นั้นก็จะตกแก่ผู้รับผลประโยชน์  

ประกันเบ็ดเตล็ด

เป็นการประกันวินาศภัยที่มิได้จัดเข้าอยู่ใน การประกันภัยรถยนต์ การประกันอัคคีภัย หรือการประกัยภัยทางทะเลและการขนส่ง ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือ เป็นการรวมเอาประกันภัยที่แตกต่างกันหลายชนิดมาไว้ด้วยกัน ซึ่งทำให้ผู้บริโภคสะดวกและได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำประกันภัยด้วยกรมธรรม์เดียวแทนหลายๆกรมธรรม์ เช่น ประกันการขนส่งสินค้า ประกันอุบัติเหตุในขณะที่เล่นกอร์ฟ ฯลฯ

 
ประกันวิชาชีพทางแพทย์
เป็นการประกันความเสี่ยงสำหรับแพทย์ในการวินิจฉัยอาการป่วยของคนไข้ และ การผ่าตัดทั่วไปที่อาจจะเกิดความผิดพลาดได้ ซึ่งทางบริษัทประกันจะมีทนายความเข้ามาช่วยในการเจรจาไกล่เกลี่ยให้เกิดความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย เพื่อไม่ให้มีการฟ้องร้องเกิดขึ้น 
Visitors: 55,236